اهداء جوایز
اولین مرحله از جام علمی

لیگ دسته اول پایه هشتم:

🥇 مهدی کاظمی
🥈 علی صادقیان
🥉 سید ایلیا اسداللهی