برگزاری کلاس های آنلاین
مطالعات اجتماعی و عربی

با حضور دبیران محترم
جناب آقای سقادولتی
و جناب آقای امین نیلی