برای اولین بار در مقطع متوسطه اول،
با مجوز اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار

و با هدف افزایش زمان مطالعه و آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز در ایام امتحانات دی ماه
کلیه کلاس های آموزشی از تاریخ ۷ الی ۱۹ دی ماه تعطیل می باشد.
البته حضور یکی از اولیاء محترم، جهت امضاء برگه رضایت نامه الزامیست.