سلام
امیدوارم خوب وخوش و سلامت باشین!

درمورد عوامل اضطراب می گفتیم
درسته؟
خب تا حالا با چند عامل آشنا شدین؟
میدونم که نوبت چهارمین عامله!
اونم:

“روابط آسیب زای اجتماعیه”

توجه داشته باشین که درگیرشدن در روابط عاطفی شدید بخصوص با جنس مخالف، برای کسی که در نقشه زندگیش، زندگی تحصیلی رو اصل قرار داده، بسیار آسیب زا و پرخطره.
این روابط که معمولا با ظاهر توجیه “روابط اجتماعی” شروع میشه، اکثر به روابط آسیب زا منجر و باعث خارج شدن طرفین ارتباط، از مدار یک زندگی سالم و رو به رشد میشه.
و اما آخرین عامل اضطراب که میخوام بهش اشاره کنم:
“پرهیز از شکستن خطوط قرمزه”

خطوط قرمز چیه دیگه؟!!

در پیام بعد خواهید خواند….
درپناه حق شاد و سربلند باشین

امیریان
مشاور مدرسه شما