برنامه کلاس های جبرانی درس ریاضی
پایه نهم

سه شنبه ها
ساعت ۱۳:۱۵ الی ۱۴:۳۰

پنجشنبه ها
ساعت ۸ الی ۹:۳۰