درباره معاون فناوري

این نویسنده هنوز توضیحاتی ارائه نکرده است.
معاون فناوري تاکنون 117 مطلب را ایجاد کرده است.

ثبت نام جشنواره آنلاين تابستانه

ثبت نام جشنواره آنلاين تابستانه (رایگان) احتراما با توجه به بخشنامه اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان مبني بر ممنوعيت برگزاري كلاس هاي حضوري، دبيرستان غيردولتي مهندس نجفي(صالحين دو) در نظر دارد جهت ارتقاء آمادگي دانش آموزان ورودي پايه هفتم جشنواره آنلاين تابستاني خود را برگزار نمايد. در اين جشنواره علاوه بر تدريس