فرم درخواست شركت در كلاس حضوري

فرم درخواست شركت در كلاس حضوري ولي محترم باسلام خواهشمندست درصورتي كه موافق حضور فرزندتان در كلاس حضوري در شرايط كنوني مي باشيد، فرم زير را تكميل نمايند. بديهي است درصورت تكميل اين فرم حضور دانش آموز در كلاس اجباري بوده و مسئوليت عدم حضور وي بر عهده والدين وي مي باشد. همچنين با

ثبت نام در ليگ آنلاين شطرنج- تابستان ۹۹

ثبت نام در اين مسابقه به پايان رسيده است.   . فرم ثبت نام در ليگ آنلاين شطرنج دانش آموزي- تابستان 99   احتراما باطلاع مي رساند دبيرستان غيردولتي مهندس نجفي(صالحين دو) افتخار دارد اولين ليگ آنلاين شطرنج دانش آموزي را در تابستان 99 برگزار نمايد. خاطر نشان مي گردد بدليل برگزاري اين ليگ در

ثبت نام جشنواره آنلاين تابستانه

ثبت نام جشنواره آنلاين تابستانه (رایگان) احتراما با توجه به بخشنامه اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان مبني بر ممنوعيت برگزاري كلاس هاي حضوري، دبيرستان غيردولتي مهندس نجفي(صالحين دو) در نظر دارد جهت ارتقاء آمادگي دانش آموزان ورودي پايه هفتم جشنواره آنلاين تابستاني خود را برگزار نمايد. در اين جشنواره علاوه بر تدريس