این هم دانش آموزان آنلاین در کلاس های مختلف امروز

بدلیل لنز وب کم،
تصاویر با کیفیت های متفاوت می باشد!