درود بر تمامی اهل علم وادب
یادتونه گفتیم انسان یک موجود چند بعدیه….
یکی از اون ابعاد بعد عاطفیه
هرکدوم از ما در روز دهها احساس متفاوت رو تجربه می کنیم و تحت تأثیر اون احساسات قرار میگیریم و عکس العمل نشون میدیم.
با رفتارمون باعث رنجش و یا خوشحالی دیگران میشیم.
یا ساعتها و حتی روزها تحت تأثیر یک احساس منفی شدید بهم میریزیم و اضطراب رنج آوری رو تجربه میکنیم!
و این وضعیت میتونه در خواب ، تغذیه ، سیستم گوارش ، دردهای عصبی عضلات ، اشکال در حافظه وتمرکز و یادگیری اثر منفی بگذاره
پس ما باید خیلی مواظب شرایط عاطفی خودمون باشیم .
حتما میپرسین خب چطوری؟!
ببینین در قدم اول ما باید عوامل و منابع اضطراب رو بشناسیم اونها رو کنترل و مدیریت کنیم.
خب اونا چی هستن؟؟
در موردش فکر کنین تا پیام بعدی…..

امیریان
مشاور مدرسه شما