مهارت افزایش تمرکز

ابتدا خوبه یک تعریف مناسبی برای تمرکز داشته باشیم
تمرکز جمع کردن حواس دریک لحظه معین،
روی یک موضوع معینه

پس با این تعریف میتونیم بگیم که تمرکز یک امر نسبیه و ما تمرکز ۱۰۰ درصدی نداریم.
توقع داشتن تمرکز صددرصدی، یک اشتباه شناختیه، که باعث ایجاد اضطراب میشه.
ولی با تمرین و استفاده ازشیوه های مناسب، میتونیم تمرکز رو افزایش بدیم.
چطوری؟!

با مدیریت محیط وذهن

و اما مدیریت محیط. به همه عوامل بیرونی موثر در تمرکز، محیط میگن.
مثلا چی؟

پیش نیازهای فردی شامل آمادگی جسمانی(خواب، تغذیه و بهداشت)
آمادگی عاطفی روانی و علمی. که قبلا درموردش مطالبی گفتیم…
مکان مطالعه. باید خالی از عوامل مزاحم مثل تلویزیون، سروصدا، موسیقی و….. باشه. اگه ممکنه مکان ثابتی باشه، ازمحل خواب جدا باشه.
نورکافی(مخلوطی از زرد وسفید) دما وتهویه مناسب.
زمان مطالعه. ده دقیقه قبل وبعد مطالعه، نباید برنامه جدی و رسمی داشته باشین. تاموجب درگیری شدید ذهنی و حواس پرتی نشه.
وضعیت بدن. بهترین حالت نشستن پشت میز و بدترین اون، حالت خوابیده هست.
درپیام بعدی به مدیریت ذهن می‌پردازیم….
ایام به کام

امیریان
مشاور مدرسه شما