فرم درخواست شركت در كلاس حضوري

ولي محترم

باسلام

خواهشمندست درصورتي كه موافق حضور فرزندتان در كلاس حضوري در شرايط كنوني مي باشيد، فرم زير را تكميل نمايند. بديهي است درصورت تكميل اين فرم حضور دانش آموز در كلاس اجباري بوده و مسئوليت عدم حضور وي بر عهده والدين وي مي باشد. همچنين با توجه به لزوم انجام برنامه ريزي هاي لازم، امكان تغيير شرايط به غيرحضوري براي اين دانش آموزان به سختي امكان پذير مي باشد.

لطفا موارد زير را پيش از تكميل فرم مطالعه فرمائيد:

۱-تاكيد مي گردد ثبت نام در كلاس حضوري كاملا اختياري بوده و كليه كلاس ها بصورت آنلاين هم ارائه مي گردد.

۲-درصورت حضور، دانش آموز بايد از ساعت ۷:۵۵ الي ۱۱:۳۰ صبح در آموزشگاه حضور داشته باشد و امكان حضوردر بخشي از كلاس ها فراهم نمي باشد.

۳- مهلت تكميل اين فرم فقط تا پايان روز دوشنبه ۲۴ شهريورماه مي باشد.

۴-درصورت وجود نشانه هاي بيماري(تب و …) از ورود دانش آموز به آموزشگاه جلوگيري شده و مسئوليت بازگشت بر عهده والدين وي مي باشد.

۵-همراه داشتن ماسك، مواد ضد عفوني بهداشتي شخصي و آب معدني براي حضور در آموزشگاه الزامي مي باشد.

۶-دانش آموزان دردوگروه در روزهاي متفاوت در كلاس حاضر خواهند شد.

باتشكر

مديريت دبيرستان غيردولتي پسرانه مهندس نجفي

متاسفانه مهلت تكميل اين فرم به پايان رسيده است.