با ما تماس بگيريد!

نشاني:

اصفهان – ميدان لاله – خيابان لاله – مقابل دارالشفاء فاطميه(س) – كوچه شهيد ذاكري(شماره ۵۳) – سمت چپ

محل دبيرستان در نقشه
  • تلفن:۳۴۷۰۲۱۲۰-۰۳۱

  • پيامك: ۱۰۰۰۰۰۳۴۷۰۳۸۷۳

  • كانال اطلاع رساني در پيام رسان بله:

    ble.ir/najafi4